Menu

Værdigrundlag

1. Idræt er for alle.

Fodbolden henvender sig til alle der ønsker at spille i Nyborg G&IF.

Vi vil måle os på:

 • Hvor mange der er aktive i selve det at spille fodbold, både samlet og indenfor de forskellige aldersgrupper og niveauer (piger/drenge/oldboys/seniorherrer/seniordamer etc.)
 • Hvor mange hold vi tilmelder til forskellige turneringer.
 • Hvor gode vi er til at involvere forældre i klublivet, for at få de yngste til at komme – og blive.

2. Tryghed

Vi vil lægge vægt på, at trænere/ledere/spillere /forældre skal føle at deltagelsen i Nyborg G&IF er
præget af tryghed ved at alle ved, hvad der forventes af dem.

Vi vil måle os på:

 • Evnen til at fastholde spillere trænere, ledere og dommere.

3. Struktur

Vi vil lægge vægt på udviklingen af en god struktur i foreningen, så alle har overblik over foreningens
arbejde.

Vi vil måle os på:

 • Evnen til at rekruttere og fastholde spillere, trænere, ledere og dommere.
 • Bestyrelsen evne til uddelegering af opgaver og sikre sig at opgaverne bliver udført.

4. Glæde

Vi vil lægge vægt på, at trænere/ledere/spillere skal føle at deltagelsen I Nyborg G&IF er præget af
glæde.

Vi vil måle os på:

 • Evnen til at fastholde spillere som trænere, ledere og dommere
 • Hvor mange hold vi tilmelder til forskellige turneringer.
 • Om det er sjovt at spille fodbold
 • Om leg og læring kombineres

5. Kompetence

Deltagelse i fodbold er udvikling og udnyttelse af kompetencer.

Vi vil måle os på:

 • Evnen til at rekruttere og fastholde spillere som trænere, ledere og dommere ved at give dem
 • udfordringer der matcher deres kompetencer.
 • Om kompetence opnået i fodbold kan bruges i det øvrige liv.

6. Udvikling

Vi vil i fællesskab udvikle Nyborg G&IF.. I takt med udviklingen af Nyborg G&IF vil vi give
trænere, ledere, dommere og spillere mulighed for personlig udfoldelse og udvikling.

Vi vil måle os på:

 • Om den enkelte oplever en personlig berigelse og udvikling – både socialt og sportsligt.
 • Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der fastholdes, øges og udvikles.

7. Kommunikation

Vi vil lægge vægt på kommunikationen i foreningen, så alle har indsigt i foreningens daglige arbejde.

Vi vil måle os på:

 • Evnen til at rekruttere og fastholde trænere, ledere og dommere.
 • Responsen fra medlemmerne til udvalg og bestyrelse.

8. Samarbejde

Vi vil lægge vægt på at udviklingen af foreningen, sker i et samarbejde imellem trænere, ledere,
dommere og spillere, så alle føler, at Nyborg G&IF er deres forening.

Vi vil måle os på:

 • Evnen til at rekruttere og fastholde spillere, trænere, ledere og dommere.

9. Konkurrence

Konkurrence og kamp er en del af fodboldspillet, hvor blandt andet forståelsen for regler, roller og
ansvarsfordeling udvikles.

Vi vil måle os på:

 • Mængden af gennemførte turneringer med deltagelse af jævnbyrdige hold
 • Om der er høj kvalitet i gennemførelse af turneringer
 • Om fair play indgår i spillet

10. Engagement

Deltagelse i fodbold som træner, leder, dommer og spiller i Nyborg G&IF skal indebære muligheder
for personlig udfoldelse af personlig engagement.

Vi vil måle os på:

 • Om den enkelte oplever en personlig berigelse og udvikling
 • Antallet af trænere, ledere, dommere og spillere, der fastholdes, øges og dygtiggøres.
Luk