Menu

Den røde tråd

At være en del af en idrætsforening, amatør – eller professionel forening, stiller store krav og forventninger til alle i foreningen. Lige fra de mindste spillere, deres forældre, trænere og ledere og til klubbens ældste medlemmer.

Håbet er herigennem at synliggøre og opbygge "den røde tråd", der er en nødvendig forudsætning for en aktiv, social, seriøs og vigtigst af alt – EN SJOV KLUB AT VÆRE EN DEL AF.

Målsætningen for ungdomsafdelingen er i overskrifter:

Social målsætning:

 • at fastholde og udvikle den gode stemning trænere imellem.
 • at fastholde åbenhed, forståelse og god stemning imellem trænere og ledere.
 • at involvere forældrene mere i klubben.
 • at skabe klubånd. Bl.a. ved fællesarrangementer, træning på tværs af hold og aldersgrupper, "gæstetræne" andre hold osv.
 • at få indrettet "vores eget" klublokale.

Sportslig målsætning:

 • at teknisk træning sættes i fokus. Den gennemgående linie gældende for alle trænere og spillere i Ungdomsafdelingen, vil være TEKNISK TRÆNING. Dette betyder at stort set al træning med ungdomsspillere skal foregå med bold. Denne målsætning kræver meget af hver enkelt træner og vil være en stor opgave at løfte for alle. Vi er overbevist om, at med den træner- og lederstab klubben råder over, vil det være muligt at opstarte og gennemfører dette projekt.
 • at det skal være sjovt at træne – hver gang, med focus på det sociale.
 • at spilleren og træneren lærer noget hver gang der trænes eller spilles kamp.
 • at der trænes på tværs af hold og alder.
 • at træner og spillere finder fælles ambitionsniveau, med focus på det sociale.
 • at trænernes egne målsætninger realiseres med hensyntagen til at det sociale miljø sættes i focus.

Forventninger og krav:

Til Ungdomsudvalget:

 • at arbejdet i klubben udføres seriøst og målrettet.
 • at beslutninger træffes således flest mulige ønsker fra trænere, spillere og forældre tilgodeses.
 • ar der udvises åbenhed og forståelse.

Til trænere og hjælpetrænere:

 • at træning gennemføres seriøst og velovervejet.
 • at overordnede retningslinier for træningsindhold efterleves.
 • at der udvises forståelse for at ikke alle ønsker kan efterleves.
 • at dommere, modspillere m.v. behandles med respekt.
 • at sørge for at træningen foregår i et socialt trygt miljø.
 • at træningen tilpasses hver spiller samt holdets individuelle behov.
 • at der lægges vægt på at lære spillerne gode vaner, f.eks. opvarmning, væskeindtagelse, "tale pænt til hinanden", sige "tak for kampen" osv.
 • at egen målsætning realiseres med hensyntagen til at det sociale miljø sættes i focus..

Til spillere:

 • at dommere, modspillere m.v. behandles med respekt.
 • at der tales ordentligt til med- og modspillere.
 • at det sociale liv og klubånd udvikles.
 • at der meldes afbud, hvis man ikke kommer til træning eller kamp.
 • at være omklædt og klar når træningen starter.

Til forældre:

 • at det sociale liv og klubånd udvikles.
 • at der deltages i klubbens dagligdag.
 • at dommere, modspillere, trænere m.v. behandles med respekt.
 • at der, for de mindste spillere, minimum er 1 af barnets forældre til stede under træning eller kamp.
 • at der opmuntres, roses og jubles når holdet gør det godt.
 • "konstruktiv kritik" og irettesættelser kun gøres af trænerne og ikke af forældrene.
 • at der efter kampene er tid til hygge.
 • at der tilkendegives hvis i mener der er noget der bør gøres anderledes.
 • Respekterer arbejdet der udføres af trænere og ledere, som værende af ren frivillig karakter. Og huske på at der bruges mange timer af frivillige hænder, der gør deres bedste, uden at være professionelle eller fagligt uddannede.

Kun ved at stille forventninger og krav til hinanden og opfylde disse, hver især, vil klubben udvikle sig og forblive et sjovt sted at bruge sin fritid i.

Dette afsnit er ikke "statisk" og vil altid være i forandring. Alle er meget velkommen til at komme med forslag til ændringer og tilføjelser. Målsætninger er til for at have et mål at gå efter – ikke en lov.

I håb om en sjov sæson og et godt samarbejde !

Nyborg GIF fodboldafdeling.

Luk