Menu

NGIF Fodbold Generalforsamling 2021

image Generalforsamling NGIF Fodbold 2021
08. november 2021 kl. 21:23
Generalforsamling NGIF Fodbold
Generalforsamling i NGIF Fodbold
Generalforsamling tirsdag d. 30. nov 2021 kl.19.00
i Mødelokale Storebælt, i Nyborg Idrætspark.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Aflæggelse af
• Formandens beretning.
• Ungdomsafdelingen Beretning.
• Seniorafdelingens Beretning.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt oversigt over foreningens status.
Ved kasseren
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse:
På valg er: Helene Præstholm (Udtræder)
Jens Grymer (Genopstiller)
Kenneth Juel (Genopstiller)
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt.
9. Leve NG&IF.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden 14 dage før generalforsamling. På følgende mail. hpraestholm@dadlnet.dk
Klubben er vært, for en gang øl/vand.
Luk