Menu

Generalforsamling 2023

image Generalforsamling NGIF Fodbold
29. oktober 2023 kl. 10:34
Generalforsamling NGIF Fodbold 2023

Generalforsamling i NGIF Fodbold

Tirsdag d. 21.11.23 Kl.19

Mødelokale Storebælt

Dagsorden

 

  1. Hædring af NGIF Fodbold trænere
  2. Kort beretning fra Ungdomstrænerne
  3. Valg af Dirigent
  4. Valg af 2 stemmetællere
  5. Aflæggelse af beretningen v/Formanden
  6. Aflæggelse af revideret regnskab, v/Kasseren
  7. Orientering om kommende års budget v/Kasseren
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Valg til bestyrelsen:

På valg er:

 

Kasser Steen Johansen (Udtræder)

Seniorformand Mathias Voss (Genopstiller)

Materialemand Kenneth Juel (Udtræder)

Bestyrelsesmedlem Martin Sørensen (Genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Aria Moghadam (Er udtrådt)

  1. Leve for NGIF

 

Forslag der ønske behandlet på generalforsamling skal indsende til formand senest 14 dage før, på mail. torlakaner@gmail.com

 

Der er tilmelding til generalforsamlingen og hædringen, seneste frist er d. 16.11.23, tilmelding skal ske til formanden på ovenstående mail.

 

 NGIF Fodbold

 

Luk