Menu

Generalforsamling 2022

image Generalforsamling med foredrag om NGIF Koncertudvalg
07. november 2022 kl. 18:58
Generalforsamling NGIF Fodbold

Generalforsamling tirsdag d. 29. nov. 2022 kl.19.00

i Mødelokale Storebælt, i Nyborg Idrætspark.

 

Dagsorden:

 

  1. Oplæg ved Formand for NGIF Koncertudvalg John Sørensen.

 

  1. Valg af dirigent.

 

  1. Valg af 2 stemmetællere.

 

  1. Aflæggelse af beretning.

 

5.Aflæggelse af det reviderede regnskab, ved Kasseren.

 

  1. Orientering om kommende års budget, ved Kasseren.

 

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

 

  1. Valg til bestyrelse:

                   På valg er: Henrik Gaunsbæk (Genopstiller)

                                     Jens Grymer (Udtræder)

                                     Kenneth Juel (Genopstiller)

                                     Torlak Hansen (Genopstiller)

  1. Eventuelt.
  2. Leve NG&IF.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden 14 dage før generalforsamling. På følgende mail. torlakaner@gmail.com

Luk