Menu

Referat generalforsamling 21.nov.2018

image generalforsamling
11. december 2018 kl. 12:27

Referat fra Generalforsamling 21. november 2018

 

7 bestyrelsesmedlemmer og 12 medlemmer var fremmødt til generalforsamlingen.

 

Dagsorden var følgende:

 

 • Valg af dirigent.

Hovedformand for NGIF Frank Vikkelsøe blev valgt

 • Valg af stemmetæller

Michael Dokkedal og Erik Nielsen blev valgt

 • Formandens årsberetning

Årsberetningen blev godkendt

 • Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet blev taget til efterretning efter en længere diskussion om udgiftsposterne, da der igen blev præsenteret et underskud

 • Orientering om Budget 2019

Budgettet blev taget til efterretning

 • Indkomne forslag

Det blev enstemmigt vedtaget at øge kontingentet for seniorer fra 825,- til 900,- pr. halvår

 • Valg af bestyrelse
 1. Steen Johansen blev enstemmigt valgt til ny kasserer
 2. Der var kampvalg mellem Kim Juul og Helene Præstholm om en plads i bestyrelsen. Helene Præstholm blev valgt ind med 10 stemmer mod 7 stemmer til Kim Juul.

Ved afstemningen var der i første omgang via fuldmagt indgivet 11 stemmer til Helene Præstholm, men disse er efterfølgende blevet annulleret, da man jf. vedtægterne ikke kan stemme via fuldmagt. Resultatet på 21-7 oplyst på generalforsamlingen er derfor ikke gældende. I stedet endte afstemningen således 10-7.

 1. Kenneth Juel og Casper Vous blev enstemmigt valgt som suppleanter

Afsked med to afgående bestyrelsesmedlemmer Tonny Svane og Martin Svane

 • Et leve for NGIF

 

 

 

 

Luk