Menu

Glædelig Jul og Godt Nytår samt Nyt fra Bestyrelsen

image
28. december 2018 kl. 00:02

Jul&Nytårs nyt fra Nyborg G&IF

 

Kære alle medlemmer i Nyborg G&IF, fra bestyrelsen vil vi sige mange tak for i år.

Efter generalforsamlingen d. 21/11-18 har bestyrelsen konstitueret sig:

 

Formand: Helene Præstholm

Kasserer: Steen Johansen

Seniorformand: Torlak Hansen

Ungdomsformand: Henrik Gaunsbæk

Bestyrelsesmedlem: Jens Andersen Grymer

Bestyrelsesmedlem: Michael Dokkedal

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Juel

Suppleant: Casper Vous

 

Bestyrelsen har indtil videre haft fokus på budgettet hvor der er arbejdet med at få en udvidet kredit ved Spar Nord for at kunne komme videre. Vi har lagt en plan for hvordan vi kan komme til at nedbringe gælden, men vi kan grundet eksisterende gæld og aftaler kun nærme os at gå i nul inden udgangen af år 2019.

 

Vi ser et stort uudnyttet potentiale i vores medlemmer og ikke mindst vores store dejlige forældregruppe. Mange forældre har givet positivt til kende at de glæder sig til at komme i gang med at hjælpe til med stort og småt i foreningen.

Vi forestiller os at forældre til deres børns hold sammen kan bidrage og hjælpe ved koncerter, sponsoraftaler og meget andet.

 

Seniorafdelingen vil frem til sommerferien 2019 fortsætte de gode takter, og med samme gode træner team. Året starter med suppe opstart lørdag d. 26/1 19. Hvor alle nye som gamle seniorer er velkommen. Efter træningen og suppen vil der komme et oplæg fra bestyrelsen. Det vil glæde klubben at se seniorerne bakke godt op om vores to stærke hold. 

Der skal lyde en stor tak til de spillere, ledere og forældre, som har hjulpet i vores støtteforening NGIF Koncertudvalg, som i år har udloddet kr. 20.000 til klubben. Der til skal siges af alle dem, som har hjulpet eller hjælper 2 eller flere gange, vil blive inviteret med til NGIF koncertudvalgs jubilæumsfest d. 24/8 2019, der har støtteforeningen eksisteret i 30 år. 

 

Som bestyrelse ser vi en fælles stærk forening der vil fremdyrke fællesskab og breddesport. Vi har mange stærke kræfter i foreningen som styrker vores fællesskab.

 

Som noget af det første i det nye år vil bestyrelsen afholde en visionsdag, hvor vi udelukkende vil koncentrere os om at arbejde med fremtidens Nyborg G&IF.

 

Samtidig vil vi glæde os til at indbyde alle medlemmer til medlemsmøde først i det nye år, hvor der vil være mulighed for at høre om foreningen, bestyrelsens arbejde og komme med indspark til fremtiden samt at tilbyde hjælp til foreningsarbejdet på alle leder og kanter.

 

Vi vil huske alle på at bestyrelsesmøder er offentlige og alle er velkommen til at deltage.

 

Til slut vil bestyrelsen ønske jer alle rigtig glædelig jul og godt nytår.

Luk