Menu

Generalforsamling 21/11 kl. 19.00

image
25. oktober 2018 kl. 08:37

Generalforsamling NGIF Fodboldafdelingen 21/11 kl. 19.00 i Lillebælt

På den årlige ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Aflæggelse af årsberetning
  • Aflæggelse af det reviderede regnskab
  • Orientering om kommende års budget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse jfr. § 14
  • Eventuelt.
  • Leve for NGIF

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingsformanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Alle valg gælder for 2 år, dog kun 1 år for suppleanter.