Menu

Repræsentantskabsmøde i NGIF Hovedbestyrelse

image
02. marts 2018 kl. 10:27

Repræsentantskabsmøde NGIF

 

Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 21. marts kl. 19.00 i mødelokale Lillebælt i Nyborg Idræts og Fritidscenter. 

 

 

 Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt oversigt over foreningens status.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Uddeling af årets lederpokal.
  6. Valg af formand. Valgperiode 2 år. Vælges i lige årstal.
  7. Valg af 2 revisorer for 1 år.
  8. Eventuelt.
  9. Leve NG&IF.